środa, 19 września 2018. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

Zaręby. Ocena zasobów pomocy społecznej

2014-08-19 11:38:43 (ost. akt: 2014-08-19 11:38:38)

Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba to najczęstsze przyczyny udzielania pomocy i wsparcia przez ośrodki pomocy społecznej. Podobnie jest w gminie Zaręby Kościelne.

Bezdomność i ubóstwo - jedne z przyczyn udzielania pomocy przez GOPS

Bezdomność i ubóstwo - jedne z przyczyn udzielania pomocy przez GOPS

W ubiegłym roku w gminie Zaręby Kościelne zarejestrowanych było 244 bezrobotnych. Z tego tytułu 58 rodzin uzyskało pomoc i wsparcie z ośrodka pomocy społecznej. Wśród innych powodów udzielania pomocy są: ubóstwo (44 rodziny), niepełnosprawność (49 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (18 rodzin), bezradność (35 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (20 rodzin; w tym wielodzietność 19 rodzin). W 2013 roku żadna rodzina nie musiała otrzymywać pomocy z powodu alkoholizmu. W latach 2011 i 2012 w gminie była jedna taka rodzina.
W ubiegłym roku udzielono 77 świadczeń pieniężnych i 177 świadczeń niepieniężnych. Ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 11 osób, z pracy socjalnej 68 rodzin. Zawarto też 12 kontraktów socjalnych. Świadczenia pieniężne udzielane przez ośrodek pomocy społecznej to przede wszystkim: zasiłek stały (33 osoby, kwota ponad 148 tys. zł), zasiłek okresowy (16 osób; kwota ponad 15 tys. zł), zasiłek celowy (75 osób; kwota ponad 62 tys. zł). Wśród świadczeń niepieniężnych, z których mieszkańcy korzystali w 2013 roku znajdują się głównie: posiłki (135 osób), odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby). W ubiegłym roku korzystano też z innych rodzajów pomocy i świadczeń. 298 rodzin skorzystało z zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłków rodzinnych (kwota ponad 804 tys. zł). Ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystało 67 osób (ponad 424 tys. zł), z zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka 18 osób, z zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby, która ukończyła 75 lat – 4 osoby. W 2013 roku w gminie wydano 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. 29 osób skorzystało ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 5 osób z dodatku mieszkaniowego. 67 osobom opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, a 46 osobom – składki ubezpieczenia społecznego. W ubiegłym roku 102 uczniów z gminnych szkół otrzymało stypendia socjalne. Dorota Brzostek

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB