Piątek, 19 października 2018. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

Wydali miliony na aktywizację bezrobotnych

2014-07-14 12:36:04 (ost. akt: 2014-07-14 12:36:27)

W roku 2013 Urząd Pracy w Ostrowi dysponował 1372 miejscami pracy. W minionym roku ostrowski PUP pozyskał liczne środki na realizację programów wspierających osoby bezrobotne.

Urząd Pracy w Ostrowi może skierować bezrobotnego np. na staż

Urząd Pracy w Ostrowi może skierować bezrobotnego np. na staż

Autor zdjęcia: Archiwum redakcji

Joanna Sadowska
j.sadowska@kurierostrowi.pl

Usługi pośrednictwa pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy polegają w szczególności na pozyskiwaniu oraz upowszechnianiu ofert pracy i są prowadzone poprzez indywidualne kontakty pośrednika pracy z bezrobotnymi i poszukującymi pracy, indywidualne kontakty pośrednika pracy z pracodawcami, organizowanie giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy spełniającymi wymagania wskazane w ofercie pracy.

Giełdy pracy, porady, staże…

W roku 2013 Urząd Pracy w Ostrowi dysponował 1372 miejscami pracy, z czego 342 były to miejsca pracy niesubsydiowanej tj. nie objęte żadną formą wsparcia z Funduszu Pracy. W roku 2013 zorganizowano 6 giełd pracy, 34 zakłady pracy pozyskano do współpracy i przeprowadzono 161 wizyt u pracodawców mających na celu pozyskanie miejsc pracy dla osób zarejestrowanych. Z usług poradnictwa zawodowego indywidualnego w 2013 r. skorzystało 672 osoby, w poradach grupowych uczestniczyło natomiast 87 osób. Doradcy zawodowi udzielili także 477 informacji zawodowych indywidualnych oraz przeprowadzili grupowe informacje zawodowe dla 462 osób zarejestrowanych. W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w ramach wspierania tworzenia nowych miejsc pracy oraz wsparcia na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości przeprowadził różne działania: 120 osób uzyskało skierowanie na szkolenia, 197 osób uzyskało skierowanie na prace interwencyjne, 32 osoby skierowano na roboty publiczne, 51 osób skierowano na prace społecznie użyteczne, 475 osób skierowano do odbywania stażu, 159 osobom udzielono dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, 125 osób skierowano na wyposażone lub doposażone stanowiska pracy. Łącznie w roku ubiegłym zaktywizowano 1201 osób z grup do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, a także niepełnosprawnych.

Pozyskują środki

W roku 2013 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Specjalnego skierowanego do osób w wieku do 30. roku życia. Program realizowany był w okresie od 15 maja 2013 r. do 31 grudnia, wartość programu wyniosła ponad 1 mln zł. Na program aktywizacji osób bezrobotnych do 30. roku życia wydatkowano kwotę 400 tys. zł. Włączono się też do programu „Rodzice w pracy 2013”, który realizowany był ze środków stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Specjalnego. Wartość programu wyniosła ponad 677 tys. zł. W ramach tego projektu 18 osobom zostało udzielone dofinansowanie na własną działalność gospodarczą oraz zorganizowano staże dla 20 bezrobotnych rodziców. W celu zapewnienia lepszego dostępu do świadczonych usług oraz zindywidualizowanego podejścia do klienta, Powiatowy Urząd pracy w Ostrowi Mazowieckiej w 2013 roku kontynuował realizację projektu pn. „Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ogólna wartość projektu to ponad 1 mln zł, z czego ponad 920 tys. zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB