środa, 19 września 2018. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

Zmiany w organizacji szkolnictwa - w Nurze powstanie Zespół Szkół

2014-06-24 08:56:11 (ost. akt: 2014-06-24 08:56:29)

Od 1 września w Nurze będzie funkcjonował Zespół Szkół. W jego skład wejdą dotychczasowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej i Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

Od września SP i PG będą Zespołem Szkół

Od września SP i PG będą Zespołem Szkół

Autor zdjęcia: Archiwum

Przekształcenie nie wprowadzi zmian w zatrudnieniach. Zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą pracownicy SP i PG staną się pracownikami Zespołu Szkół. Obwód ZS będzie obejmować dotychczasowe obwody wchodzących w jego skład szkół. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały – połączenie szkół ma przede wszystkim uzasadnienie ekonomiczne, a także podyktowane jest kryzysem demograficznym skutkującym zmniejszeniem się subwencji oświatowej. Czynności mające na celu przekształcenie zostały podjęte na wniosek grupy radnych już 26 kwietnia 2013 roku. W maju ubiegłego roku wójt gminy wystąpił do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały rady gminy Nur w sprawie utworzenia Zespołu Szkół. Mazowiecki Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował ten zamiar. W czerwcu ubiegłego roku rada gminy podjęła uchwałę w sprawie złożenia skargi na opinię MKO, a skarga ta została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W grudniu WSA uchylił zaskarżoną, negatywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ponieważ opinia ta została wydana po terminie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym skoro MKO nie zajął stanowiska w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nurze w wymaganym ustawą terminie, projekt uchwały uważa się za przyjęty. Dorota Brzostek

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB