środa, 19 września 2018. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

Gmina Ostrów Mazowiecka. Rozmowa z wójtem Waldemarem Brzostkiem

2014-05-28 10:59:50 (ost. akt: 2014-05-28 11:02:21)

Mieszkańcy nie boją się korzystać z unijnych dotacji

Jednym z programów zrealizowanych w gminie Ostrów Maz. za środki unijne był "Mój pierwszy robot"

Jednym z programów zrealizowanych w gminie Ostrów Maz. za środki unijne był "Mój pierwszy robot"

Przed dziesięcioma laty w kraju nastąpiły zmiany – Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Ostatnie lata są czasem, w którym gospodarka nabrała rozpędu, a samorządy i mieszkańcy poszczególnych gmin coraz częściej zaczęli sięgać po unijne pieniądze. Jak je lokowali? W remonty, budowy, szkolenia. W infrastrukturę, szkoły, ludzi. Mimo trwającej od dziesięciu lat dyskusji wokół naszej obecności w Unii i samej Unii, minusów i obaw, jakie wytykają eurosceptycy nie sposób nie zauważyć placów zabaw, wyremontowanych szkół, nowoczesnych gospodarstw rolnych. O tym czy i jakie zmiany zaszły w jednej z gmin powiatu ostrowskiego – gminie Ostrów Maz. – zapytaliśmy wójta, Waldemara Brzostka. W kolejnych numerach przedstawimy podsumowanie 10 lat obecności w Unii z perspektywy poszczególnych gmin.

Jak ocenia Pan 10 lat Polski w Unii Europejskiej?

Dziesięciolecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej skłania do refleksji. Od 1 maja 2004 roku wiele w Polsce się zmieniło, według mnie, są to zmiany pozytywne. Nie mam wątpliwości, że dziesięć lat temu Polska otrzymała szansę, z której efektywnie skorzystała i wciąż korzysta. Unijna polityka spójności pozwoliła na odrobienie zaległości cywilizacyjnych, na wyrównanie różnic rozwojowych, a co za tym idzie na aktywny udział Polski w budowaniu europejskiej gospodarki. Unia Europejska zmieniła nasz kraj, zmieniła także Gminę Ostrów Mazowiecka. „Otworzyła” granice na inne, pozytywne myślenie.

Jak ten czas wpłynął na gminę? Czy zaszło dużo zmian?

Lata 2004 – 2014 to okres dynamicznego rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka. Jednym z atutów wejścia Polski do Unii Europejskiej było nawiązanie współpracy pomiędzy gminą Ostrów Mazowiecka, a estońską gminą Halinga. Podpisane w 2008 roku porozumienie pomiędzy obiema gminami ma na celu pogłębianie przyjacielskich stosunków i zapewnienie konstruktywnej współpracy. Uczniowie gminnych szkół uczestniczą w wymianach polsko – estońskich, dzięki czemu mają okazję poznać życie i kulturę innego kraju. W gminie Ostrów Mazowiecka zaszło również wiele zmian ekonomicznych i gospodarczych. Warto jest wspomnieć o efektywnym zmniejszeniu bezrobocia, z jednej strony poprzez dofinansowanie stażów dla młodych ludzi, dotacje dla młodych przedsiębiorców czy rolników, z drugiej zaś poprzez otwarcie granic i umożliwienie pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Modernizacja wsi, komputeryzacja szkół, wyrównanie szans edukacyjnych, rozwój infrastruktury, to tylko niektóre ze zmian, jakie zaszły w gminie, dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Jakie inwestycje zrealizowano dzięki środkom unijnym? Jakie kwoty pozyskiwano?

Warto pamiętać o tym, że środki unijne to składki państw członkowskich, tak więc są to de facto pieniądze polskie, które wpłacamy i które do nas wracają. Z Funduszy Unijnych korzystają w dużej mierze jednostki samorządów terytorialnych, w tym Gmina Ostrów Mazowiecka. Dużo czasu zajęłoby wymienienie wszystkich inwestycji, jakie zrealizowano w naszej gminie przy udziale środków unijnych, warto jednak wymienić choćby kilka. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka – Gminny Internet”. Środki na jego realizację pozyskane zostały w 2012 roku z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie prawie 5 milionów (100 % dofinansowani z funduszy unijnych !!!). Na realizację projektów edukacyjnych pozyskiwaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładem inwestycji zrealizowanych mogą być projekty: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Ostrów Mazowiecka”, „Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, czy projekt „Mój pierwszy robot”. Zakończyliśmy także, w porozumieniu z czterema gminami powiatu ostrowskiego, realizację projekt „Urzędy przyszłości”, w ramach którego pracownicy ukończyli studia podyplomowe, przeprowadzono wiele szkoleń tematycznych oraz zakupiony został sprzęt komputerowy i biurowy. Każda z gmin dostała po ok. 400 000 PLN z UE. Pamiętamy także o bezrobotnych mieszkańcach naszej Gminy. Ponad 50 osób w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 zdobyło nowe uprawnienia zawodowe m.in. operatorów koparek, fryzjerki, florystki czy opiekunki środowiskowej. Rozwój gminnej infrastruktury możliwy był dzięki środkom pozyskiwanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, z którego, tylko w roku 2011, pozyskano blisko 1.3 mln złotych na rozbudowę i przebudowę dróg w Komorowie, Lipnikach i Stoku Kolonii. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansował remont świetlic wiejskich w Nagoszewce, Nieskórzu, Nowej Grabownicy, Jeleniach, Wiśniewie, Stoku, czy Prosienicy. Wybudowaliśmy ponad 800 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej zrealizowaliśmy wiele inwestycji, wybudowaliśmy nowe hale sportowe przy szkołach, wyremontowaliśmy boiska, wykonaliśmy remonty i termoizolację a także instalacje solarne obiektów gminnych. Dziesięciolecie w Unii nie jest dla naszej gminy czasem straconym.

Czy te lata zmieniły coś w samych mieszkańcach gminy, w ich mentalności?

Gmina Ostrów Mazowiecka jest gminą typowo wiejską. Dofinansowanie unijne gminnego rolnictwa ma bezpośrednie przełożenie na postrzeganie Unii Europejskiej przez mieszkańców gminy. Wymierne korzyści finansowe niosą za sobą zmianę w mentalności. Nie mogę oczywiście mówić za wszystkich, ale jako gospodarz gminy zauważam pozytywne zmiany w nastawieniu do Wspólnoty. Mieszkańcy gminy nie boją się składać wniosków o dofinansowania czy też korzystać z unijnej pomocy. Dostrzegają również, jak wiele inwestycji poczyniono dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, z czego, jako mieszkańcy gminy, są dumni.
Dorota Brzostek

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB