Sobota, 22 września 2018. Imieniny Maury, Milany, Tomasza

Jak wygląda nasz rynek pracy? - dominuje przemysł i usługi

2014-05-16 10:18:41 (ost. akt: 2014-05-16 10:20:20)

W publikacji „Wielkość i struktura rynków pracy w miastach powiatowych na Mazowszu”, która ukazała się 8 maja poddano analizie rynek pracy m.in. w Ostrowi.

Jak wygląda nasz rynek pracy? - dominuje przemysł i usługi
Z analizy wynika, że Ostrów należy do grupy miast powiatowych, na terenie których dominuje zatrudnienie w przemyśle, natomiast w latach 2008 – 2012 w największym stopniu wzrosło znaczenie sektora usług.

Dorota Brzostek
d.brzostek@kurierostrowi.pl

W opracowaniu wzięto pod uwagę 38 miast. Według danych z końca 2012 r. w miastach będących siedzibą władz powiatu zatrudnionych było ponad 80 proc. pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Analizie poddano lokalne rynki pracy według płci, według sektora własności i według sekcji PKD.

Różnicuje płeć i struktura własności

Struktura liczby pracujących według płci w poszczególnych miastach wykazuje silne zróżnicowanie. Różnice pomiędzy minimalną a maksymalną wartością udziału kobiet w liczbie pracujących w 2012 r. wynosi 18,3%. Udział kobiet w liczbie pracujących w miastach powiatowych na Mazowszu w 2012 r. wyniósł 52,4% (w stosunku do 2008 r. wzrósł o 1,4 p. proc). W 2012 r. w miastach powiatowych na Mazowszu najwięcej kobiet pracowało w opiece zdrowotnej (aż 83,2% ogółu pracujących), edukacji (74,2%), administracji publicznej (63,7%) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (60,7%). Zróżnicowana jest również struktura pracujących ze względu na sektor własności. Najwyższy udział pracujących w sektorze publicznym w 2012 r. odnotowano w Przysusze (65,0%), najniższy w Piasecznie (17,1%). Udział pracujących w sektorze prywatnym w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób w miastach powiatowych na Mazowszu w 2012 r. wyniósł 63,4%. We wszystkich badanych latach dominowali pracujący w sektorze prywatnym. Ich liczba w 2012 r. była prawie dwukrotnie wyższa niż liczba pracujących w sektorze publicznym. Ostrów znalazła się w grupie, gdzie udział pracujących w sektorze publicznym wynosi mniej niż 40%. Analiza wskazuje też, że im mniejsza liczba mieszkańców, tym wyższy poziom zatrudnienia w sektorze publicznym.

Wzrost zatrudnienia w handlu

W zdecydowanej większości badanych miast liderem na rynku zatrudnienia są firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym. W 8 miastach, m.in. w Ostrowi co trzeci pracujący zatrudniony jest w tej branży. Miasta zostały podzielone na 4 grupy. Ostrów znalazła się w grupie drugiej obejmującej obszary, na terenie których dominuje zatrudnienie w przemyśle, natomiast w badanym okresie w największym stopniu wzrosło znaczenie sektora usług. W 7 z 24 miast należących do tej grupy wzrosło zatrudnienie w handlu i naprawach pojazdów samochodowych. Do miast tych należą: Białobrzegi, Ciechanów, Lipsko, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka i Żyrardów.


Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB